Chargement de la page en cours ...

Français Nederlands
Uitvaartzorg Onnockx

Les hommages

Photo 473756De heer Alfons Lemmens
Hierbij het gedicht dat Sarah voorlas op de begrafenis van papa. Naar een tekst van Ward Bruijninckx.

Afscheid Nemens
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde

afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten

is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen

achterlaten
en niet kunnen vergeten